Gdzie jesteśmy

Obraz1

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku

Politechnika Białostocka

Uniwersytet Medyczny

Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Gdańsk

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Gdański

Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Pedagogiczny

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy

Politechnika Poznańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski

Warszawa

Uniwersytet Warszawski

Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny