Centra Regionalne Projektu

Julia Kasprzak
WARSZAWA - Uniwersytet Warszawski
Daria Letkiewicz
POZNAŃ - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Poznańska
Rafał Bałasz
WROCŁAW - Uniwersytet Ekonomiczny
Sławomir Grycuk
BIAŁYSTOK - Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Białostocka
Kamil Rolek
LUBLIN - Katolicki Uniwersytet Lubelski
Patrycja Chudy
KRAKÓW - Uniwersytet Pedagogiczny
Michał Piestrzyński
BYDGOSZCZ - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Michalina Duszkiewicz
GDAŃSK - Uniwersytet Gdański