Centrum Krajowe Projektu

Julia Kasprzak
Koordynator Krajowa Projektu Prawie Kino
Maria Badzio
Koordynator Krajowa Projektu Prawie Kino ds. Współpracy Regionalnej
Matylda Tauber
Koordynator Krajowy Projektu Prawie Kino ds. IT
Aleksandra Wancisiewicz
Koordynator Krajowa Projektu Prawie Kino ds. Promocji i Social Media